Wat is Sjamanisme?


Er zijn vele definities in de literatuur, waar woorden als spirits, geesten, oude inheemse volken, natuur, trance, genezing, rituelen en ceremonies op verschillende manieren in terugkomen. Al deze woorden passen bij het sjamanisme en tegelijkertijd is er geen enkele die de lading volledig dekt. De vraag 'wat is sjamanisme' is dus niet zo eenvoudig te beantwoorden.

Net als in de huidige tijd wilden mensen in de vervlogen tijden het leven begrijpen. De belangrijkste leermeester in die tijden was de natuur inclusief het universum. De bestudering hiervan leidde tot inzichten en wijsheden die tot op de dag van vandaag nog steeds gelden en door de westerse wetenschap steeds meer en meer bevestigd worden.

Belangrijke principes

Een van deze principes is dat ‘alles en iedereen met elkaar verbonden is', we komen allemaal uit dezelfde bron. Stel het je voor als een heel groot web, waar jij een heel klein draadje in bent. En ook dat jou geest en lichaam verbonden zijn en niet van elkaar gescheiden. 
Een ander principe is 'alle gevolgen hebben een oorzaak'. Dit betekent: ben jij uit balans dan is daar een oorzaak voor, en als jij uit balans bent is het gehele systeem uit balans (vorige principe). Het herstellen van de balans vindt plaats via het derde belangrijke principe 'niets is in ruste, alles beweegt, alles trilt'. Anders gezegd, alles is energie (beroemde wet van Einstein E=mc2) en vanuit de wetenschap weten we dat hogere trillingen in staat zijn lagere trillingen te transformeren. De zon kan wel ijs laten smelten, maar ijs kan de zon niet bevriezen. Op deze principes zijn de sjamanistische healings gebaseerd.
De inheemse volkeren en de hedendaagse sjamaan gebruiken deze kennis, universele inzichten en wijsheden om in harmonie met de omgeving te kunnen leven en daardoor te overleven. Hiervoor ontwikkelden ze allerlei rituelen, ceremonies, healings en geneeswijzen. Wel zijn er veel verschillende vormen te herkennen binnen het sjamanisme. Bedenk dat op vele plaatsen op de aarde tegelijkertijd deze principes werden ontdekt, zoals ook dat ook in de film Down to earth zichtbaar wordt gemaakt. Alleen de natuur in Siberië is anders dan in Peru, maar op dieper niveau gelden dezelfde principes.
Bestaat het sjamanisme dan uit alleen deze rituelen en ceremonies. Nee, het sjamanisme is een levenswijze. Je bewust zijn van dat je onderdeel uitmaakt van het grote geheel, je verantwoordelijk voelen voor je daden, gedachten en woorden want alles beïnvloed dat geheel via de principes.
Tijdens mijn begeleiding gebruik ik rituelen en ceremonies om je weer bewust te maken van jezelf, je verbinding met het grote geheel en je verantwoordelijkheid daarin. Alles met het doel om de harmonie in jezelf terug te brengen en daarmee de harmonie van het grote geheel. Dat werkt alleen als je ook wijzigingen in je gedrag maakt.

De heilige leringen van de inheemse volken, de weg van de boeddhist, de christelijke weg, de joodse weg, de islamitische weg zijn uiteindelijk allemaal terug te voeren op de directe ervaring van het Mysterie. De Boeddha, Christus, Mozes, Mohammed hadden allemaal directe ervaring van waarheden en hun leringen ontmoetten het evoluerende bewustzijn van de samenlevingen waarin
die verder groeiden.

Dhyani Ywahoo (Cherokee, hoedster van de wijsheid, 1987)

Raido Sjamanisme    |    Singel 40, Lippenhuizen (Friesland)    |    klaas@raido-sjamanisme.nl    |     06 - 10 9 137 71